Sökning: "Johan Fenhammar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan Fenhammar.

  1. 1. Renal failure in experimental sepsis: role of Endothelin and the Toll-like receptor 4

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science, Intervention and Technology

    Författare :Johan Fenhammar; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Sepsis is the leading cause of renal failure in critically ill patients, but the pathogenesis of septic kidney dysfunction is poorly defined. The current paradigm states that hypoperfusion and excessive renal vasoconstriction results in renal ischemia. LÄS MER