Sökning: "Johan Engdahl"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johan Engdahl.

 1. 1. Gesta Pauli Lystrensia, Act. XIV:8-20. illustrata dissertatione academica, quam, cons. ampl. fac. phil. Ups. præside mag. Johanne Flodero ... exhibet Germundus Engdahl, Ostro-Gothus. In aud. Gust. maj. die XXIII. Junii, a. MDCCLXXIX. horis ante meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Joh. Edman direct. & reg. acad. typogr

  Författare :Johan Floderus; Germund Engdahl; Johan Floderus; [1779]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studies of out-of-hospital cardiac arrest in Göteborg

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Johan Engdahl; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cardiac arrest; epidemiology; survival; asystole; pulseless electrical activity; hospital mortality;

  Sammanfattning : .... LÄS MER