Sökning: "Johan Cronehed"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan Cronehed.

  1. 1. Hypens Grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa

    Detta är en avhandling från Demos

    Författare :Johan Cronehed; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; Sociologi; Sociology; the tool; man and the machine; IT-myths; IT-theorists; IT-users; society; technology; IT; hype; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

    Sammanfattning : The Grammar of The Hype digital information technology -IT- in retelling as myth its experienced reality and in scientific analysis or the IT-hype in the years prior to and at the turn of the millennium waiting for the next hype and the next, and“next”... LÄS MER