Sökning: "Johan Cronehed"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan Cronehed.

  1. 1. Hypens Grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa

    Detta är en avhandling från Demos

    Författare :Johan Cronehed; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; Sociologi; Sociology; the tool; man and the machine; IT-myths; IT-theorists; IT-users; society; technology; IT; hype; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hypens grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt, praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa ... LÄS MER