Sökning: "Johan Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Johan Björklund.

 1. 1. Stjernhjelms Hercules. Dramatiserad och på Svenska skådebanan uppförd år 1669. Academisk afhandling, med philosophiska facultetens samtycke, under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... För philosophiska graden utgifven och till offentlig granskning framställd af Johan Jakob Björklund af Östgötha nation, E. O. kanslist i finans-departementet af Konungens kansli, i Gustavianska lärosalen den 10 juni 1848

  Författare :Johan Henrik Schröder; Georg Stiernhielm; Johan Jakob Björklund; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A study of slag-steel-inclusion interaction during Ladle treatment

  Författare :Johan Björklund; Pär Jönsson; Voicu Brabie; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ladle treatment; steel; slag; inclusions; ladle; refining; vacuum; tool steel; oxide activity; slag models; oxygen; equilibrium; Metallurgical process and manufacturing engineering; Metallurgisk process- och produktionsteknik;

  Sammanfattning : The thesis is based on two supplements with two major objectives. In the first supplement equilibrium top slag-steel bulk and inclusions-steel bulk were investigated by comparison between calculated and measured oxygen activity values. This was done by applying different oxide activity models for slags combined with thermodynamic calculations. LÄS MER

 3. 3. Knots and Surfaces in Real Algebraic and Contact Geometry

  Författare :Johan Björklund; Tobias Ekholm; Grigory Mikhalkin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Algebra and geometry; Algebra och geometri; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : This thesis consists of a summary and three articles. The thesis is devoted to the study of knots and surfaces with additional geometric structures compared to the classical smooth structure. LÄS MER

 4. 4. Thermodynamic Aspects on Inclusion Composition and Oxygen Activity during Ladle Treatment

  Författare :Johan Björklund; Pär Jönsson; Margareta Andersson; Leiv Kolbeinsen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ladle treatment; thermodynamics; inclusions; steel; slag; equilibrium; ladle treatment; vacuum; oxide activity; oxygen activity.; Metallurgical process and manufacturing engineering; Metallurgisk process- och produktionsteknik;

  Sammanfattning : Two industrial studies and one set of lab scale trials have been done. In addition, a theoretical study has been done. The main focus has been on non metallic inclusion composition during the ladle refining operation in industrial steel production. Sampling has been done together with careful inclusion determination. LÄS MER

 5. 5. Beyond Moral Teaching : Financial Literacy as Citizenship Education

  Författare :Mattias Björklund; Niklas Jakobsson; Martin Kristiansson; Johan Sandahl; Jan Löfström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; financial literacy; social studies; upper secondary school; citizenship education; teaching; learning; pedagogical work; subject-matter didaktik; PCK; threshold concepts; variation theory; Beutelsbach consensus; powerful knowledge; second order concepts; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis explores what financial literacy is, what financial literacy becomes and what financial literacy could become within the context of a citizenship education such as the Swedish upper secondary subject of social studies.  Financial literacy does not intuitively converge with social sciences which leaves social studies teachers to both teach and realise financial literacy. LÄS MER