Sökning: "Johan Bergh"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Johan Bergh.

 1. 1. Om Ösmo socken i Södertörn. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Johan Anton Bergh af Södermanlands och Nerikes nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 6 maj 1854. p. v. t. e. m., 2

  Författare :Johan Henrik Schröder; Johan Anton Bergh; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertationem philosophicam, de jure primogeniti, ... præside ... Johanne Ihre, ... publicæ disquisitioni submittit Andreas Bergh, Pet. Filius. Nericius. In Auditorio Carol. Min. d. [24] Mart. anni MDCCLV. H. A. M. S

  Författare :Johan Ihre; Andreas Bergh; Johan Ihre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio politica, de opulentia civitatum, quam, ... præside, .. Johanne Ihre, ... publico examini proponit Hans Henr. Bergh Isaacsson, Ostrobotniensis. In Audit. Carol. Maj. d. X. Decembr. anni MDCCLVII. H. A. M. S

  Författare :Johan Ihre; Hans Henr. Bergh Isaacsson; Johan Ihre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Structural investigation of SOD1 aggregates in ALS : identification of prion strains using anti-peptide antibodies

  Författare :Johan Bergh; Thomas Brännström; Stefan L. Marklund; Peter M. Andersen; Joakim Bergström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ALS; SOD1; prion; motor neuron disease; neurodegeneration; strain; seeding; protein aggregation; transgenic mice; peptide antibodies; Neurology; neurologi;

  Sammanfattning : Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative syndrome characterized by progressive degeneration of motor neurons that result in muscle wasting. The symptoms advance gradually to paralysis and eventually death. Most patients suffer from sporadic ALS (sALS) but 10% report a familial predisposition. LÄS MER

 5. 5. Clinical and morphological aspects of metastatic spinal cord compression

  Författare :Johan Wänman; Sead Crnalic; Lukas Bobinski; Pawel Grabowski; Pernilla Wikström; Anders Bergh; Elin Thysell; Helena Brisby; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bone metastasis; metastatic spinal cord compression; surgery for spinal metastases; Spinal Instability Neoplastic Score; prostate cancer; Orthopaedics; ortopedi; Orthopaedics; ortopedi;

  Sammanfattning : Background: Metastatic spinal cord compression (MSCC) is a serious complication of cancer leading to demyelination and axonal damage of the spinal cord with a risk of para/tetraplegia. It is most common in patients with known cancer but may also be the initial manifestation of malignancy (IMM). LÄS MER