Sökning: "Johan Åkerman"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Johan Åkerman.

 1. 1. Om ideens förhållande till verkligheten. Akademisk afhandling, som ... af Mag. Johan Jakob Borelius och Carl Rudolf Åkerman af Vestmanlands och Dala landskap Med. Phil. Cand. Riksstat. stip. kommer att offentligen försvaras ... den 2 juni 1849 ..., I

  Författare :Johan Jakob Borelius; Carl Rudolf Åkerman; Johan Jakob Borelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Casus tetani travmatici quem ... præside Jacobo Åkerman ... pro gradu medico publicæ censunæ[!] submillit[!] auctor Johann. Wallmark ... In audit. Gust. die XIII junii MDCCCXVII

  Författare :Jacob Åkerman; Johan Wallmark; Jacob Åkerman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Observationes circa lithotomiam. Quas ... præside Jacobo Åkerman ... pro gradu medico publicæ censuræ submittit auctor Carol. Johannes Ekström ... wermelandus. In audit. Gustav. d. IX dec. MDCCCXV

  Författare :Jacob Åkerman; Carl Johan Ekström; Jacob Åkerman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hysterotomiam præside Jacobo Åkerman ... pro gradu medico conscripsit et publicæ offert censuræ h.s. In aud. Gust. d. XII April. MDCCCXXIII Joh. Fred. Öhrling ... lappo-bothniensis

  Författare :Jacob Åkerman; Johan Fredrik Öhrling; Jacob Åkerman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Observationes pathologico-anatomicæ circa ventriculum, quas ... præside Jacobo Åkerman ... pro gradu medico publicæ censuræ submittit auctor Joh. Aug. Åman ... In audit. Gustav. d. XIII junii MDCCCXV., P. 1

  Författare :Jacob Åkerman; Johan August Åman; Jacob Åkerman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER