Sökning: "Johan Åkerman"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Johan Åkerman.

 1. 1. Lokala fack i globala företag : Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket 1925-1985

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Johan Åkerman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unions; local union organisations; group union; union organisation; multinational corporation; global corporate groups; group logic; structural obstacles; verkstadsklubbar; multinationella företag; fackföreningar; verkstadsindustri; internationalisering; historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Since the 1970's the union movement has regarded international business as a threat to union interests, democratic values and national independence. The union movement has mentioned two methods of defence against influence of international businesses: to introduce societal restrictions on a national or international level and to establish international (corporate) group unions. LÄS MER

 2. 2. Om ideens förhållande till verkligheten. Akademisk afhandling, som ... af Mag. Johan Jakob Borelius och Carl Rudolf Åkerman af Vestmanlands och Dala landskap Med. Phil. Cand. Riksstat. stip. kommer att offentligen försvaras ... den 2 juni 1849 ..., I

  Detta är en avhandling från Upsala Leffler och Sebell 1849

  Författare :Johan Jakob Borelius; Uppsala universitet.; [1849]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio gradualis, explicans homonymiam vocis palingenesias in scriptis sacris et profanis obviam, quam, consens. ampliss. ord. philosoph. in illustri Upsaliensi lyceo, sub præsidio, mag. Johannis Floderi ... in audit. Car. maj. die XXX. Maji, H. P. M. S. Ad publicum examen defert stipendiarivs regivs Carolus Åkerman, Sudermannus

  Detta är en avhandling från S. n.] Upsaliae

  Författare :Johan Floderus; Uppsala universitet.; [1764]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utility Theory and Structural Analysis. Essays in the History of Swedish Economic Thought

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Lars Pålsson Syll; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Dahmén; Svennilson; structural analysis; Åkerman; Utility theory; revealed preferences; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : The first paper in this study is "Cassel and Revealed Preference Theory." The background to the paper is the general agreement that P. Samuelson originated the revealed preference theory of consumer behaviuor in 1938, but that there has not been such unanimous consent regarding possible precursors of the theory. LÄS MER