Sökning: "Joel Karlsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Joel Karlsson.

 1. 1. A New Strategy for Performance Evaluation in the Case of Panel Data : Based on a Cross-Classified Multilevel Model

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Joel Karlsson; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Issues of Complex Hierarchical Data and Multilevel Analysis Applications in Empirical Economics

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Joel Karlsson; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilevel modelling; Hierarchical modelling; Single farm payments; Part-time unemployment; Educational attainment; Performance evaluation; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four individual essays and an introduction chapter. The essays are in the field of multilevel analysis of economic data. The first essay estimates capitalisation effects of farm attributes, with a particular focus on single farm payments (SFP), into the price of farms. LÄS MER