Sökning: "Joakim Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Joakim Andersson.

 1. 1. Enhancing aftermarket demand planning with product-in-use data

  Författare :Joakim Andersson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Big data; Digitalization; Product-in-use.; Forecasting; Demand planning; Aftermarket;

  Sammanfattning : Enhancing aftermarket demand planning with product-in-use data ABSTRACT Aftermarket demand planning, consisting of forecast and known demand, is a critical activity for both the uptime of customers’ products and the supply chain-related costs. Traditional aftermarket forecasting methods use historical demand as the only input to the statistically based forecasts, usually combined with judgmental modifications. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning

  Författare :Joakim Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :sloyd; handicraft; communication; forms of communication; communicative resources; instruction; teaching; action-based knowledge;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore and analyse the different ways in which handicraft [sloyd] teachers communicate when teaching action-based knowledge, and the consequences for communication of different forms of communication between teacher and student. This dissertation has studied how teachers communicate using video documentation, MP3 recordings, interviews, stimulated recall and focus group interviews. LÄS MER

 3. 3. Microengineered CVD Diamond Surfaces : Tribology and Applications

  Författare :Joakim Andersson; Staffan Jacobson; Arto Alahelisten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Materials science; Diamond; DLC; Tribology; Friction; Environment; Microengineering; Materialvetenskap; Materials science; Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : Recent developments in thin film synthesis of diamond have facilitated a host of new technical applications. These are motivated by the many attractive properties of diamond, for example high hardness, chemical inertness, transparency and heat conductivity. Unfortunately, these properties also make it difficult to fashion complex geometries. LÄS MER

 4. 4. Skilda världar : Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  Författare :Joakim Andersson; Peter Aronsson; Annika Alzén; Roger Jansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. LÄS MER

 5. 5. Skilda världar : Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  Författare :Joakim Andersson; Peter Aronsson; Annika Alzén; Roger Jansson; Tema Kultur och samhälle Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. LÄS MER