Sökning: "Joakim Åkesson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Joakim Åkesson.

 1. 1. Idrottens akademisering : kunskapsproduktion och kunskapsförmedling inom idrottsforskning och högre idrottsutbildning

  Detta är en avhandling från Idrottsforum.org

  Författare :Joakim Åkesson; Örebro universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Idrottsvetenskap; Sports Science; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Idrott; Akademisering; Professionalisering;

  Sammanfattning : Inledning: Samhällsvetenskapligt orienterad idrottsforskning och idrottsutbildningar på akademisk nivå är relativt nya företeelser i Sverige. Forskningen kom igång på allvar först under 1970-talet och innan 2000-talet fanns det endast ett fåtal idrottsutbildningar i landet. LÄS MER

 2. 2. Idrottens akademisering : idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Joakim Wirén Åkesson; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; sport science studies; academization; scientific knowledge; research; education; labor market; sport;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The purpose of this thesis is to analyse the academisation of sport in Sweden. This is done by mapping and analysing the scientific knowledge produced in sport research which is then mediated through academic sport education and demanded on the sport labour market. The relationship between these three arenas is also analysed. LÄS MER