Sökning: "Joachim Timlon"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Joachim Timlon.

 1. 1. Realizing a New Marketing Strategy through Organizational Learning in Industrial Networks

  Författare :Joachim Timlon; [2005]
  Nyckelord :Marknadsföring; Marketing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Realizing a New Marketing Strategy through Organizational Learning in Industrial Networks. Implications for Dynamic Capabiblities, a Theory-of-the-Business and Sustainable Competitive Advantages

  Detta är en avhandling från Kalmar : Baltic Business School, University of Calmar

  Författare :Joachim Timlon; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER