Sökning: "Jing-yie Ma"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jing-yie Ma.

  1. 1. The autoantigen H,K-ATPase in atrophic corpus gastritis

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Jing-Yie Ma; Uppsala universitet.; [1993]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER