Sökning: "Jewish holidays"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jewish holidays.

  1. 1. Judar i det svenska folkhemmet. Minne och identitet i Judisk krönika 1948-1958

    Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

    Författare :Karin Sjögren; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Freedom of religion act; Jewish National Fund; Blue-Box; historiography; identity; social memory; democracy; Wizo; Commemoration Day of Israel; New Years Day of the trees; Jewish New Year; Jewish holidays; tree planting; Judaism; Zionism; Israel; Judisk krönika; Sweden; education; the people s home ; Jewish holidays.; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Strax efter andra världskriget bestod den judiska befolkningen i Sverige av cirka 13.000 personer. Det var mindre än en procent av landets dåvarande befolkning, men för den judiska befolkningen i Sverige var det en ökning med 65 procent jämfört med tiden före andra världskriget. LÄS MER