Sökning: "Jessica Lindvert"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jessica Lindvert.

  1. 1. Feminism som politik. Sverige och Australien 1960-1990

    Författare :Jessica Lindvert; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; http: hdl.handle.net 2077 15484;

    Sammanfattning : .... LÄS MER