Sökning: "Jesper Svenbro"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jesper Svenbro.

 1. 1. Poesi som poetik. Idéer om diktkonst i Jesper Svenbros lyrik

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Karin Nykvist; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; Sappho; Francis Ponge; mimesis; autobiographical writing; poetry of place; literary epiphany; poetics; tradition; Swedish 20th century poetry; Jesper Svenbro; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Jesper Svenbro’s poetry can be understood as forming a lyrical poetics. This poetics can be extracted from the many poems that focus and reflect on the ontology of poetry and language, the creation and different functions of lyrical poetry, and the question of reference. LÄS MER

 2. 2. Från Orfeus till Eurydike : en rörelse i samtida svensk lyrik

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Lena Malmberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Bruno K. Öijer.; Jesper Svenbro; Birgitta Lillpers; Ann Jäderlund; Arne Johnsson; Katarina Frostenson; epiphany; poetry of mourning; contemporary Swedish poetry; elegy; Eurydice; Orpheus; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : The Orphic myth takes an important position through the history of poetry. Due to the cultural climate the myth has been assumed either to raise the position of the poet or to discuss the limitations of performed poetry. LÄS MER