Sökning: "Jesper Kierkegaard"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jesper Kierkegaard.

  1. 1. Monte Carlo simulations of the power reactor Forsmark-1 and other applications of Monte Carlo in radiation transport

    Författare :Jesper Kierkegaard; KTH; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER