Sökning: "Jesper Boesen"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Jesper Boesen.

 1. 1. Assessing mathematical creativity : comparing national and teacher-made tests, explaining differences and examining impact

  Författare :Jesper Boesen; Johan Lithner; Torulf Palm; Gunnar Gjone; Umeå universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical reasoning; creative reasoning; moderate high stake; teacher made tests; imitative reasoning; assessment; impact; influence; effect; mathematical competence; national tests; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematical reasoning;

  Sammanfattning : Students’ use of superficial reasoning seems to be a main reason for learning difficulties in mathematics. It is therefore important to investigate the reasons for this use and the components that may affect students’ mathematical reasoning development. LÄS MER

 2. 2. Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå

  Författare :Semir Becevic; Claes Ericsson; Pernilla Nilsson; Jesper Boesen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Klassrumsbedömning i matematik på gymnasienivå är en licentiatstudie med en intention att närma sig, fånga upp samt förstå och tolka lärares ageranden, tankar, upplevelser och reflektioner inom och om bedömningen i matematik i gymnasiet. En annan avsikt är delvis att fylla i luckan mellan det målrelaterade kursbedömningssystemet och det praktiska fältet med en kvalitativ forskningsstudie om lärarerfarenheter från gymnasiets matematikkurser. LÄS MER

 3. 3. Mathematical Reasoning : In physics and real-life context

  Författare :Helena Johansson; Mats Andersson; Jesper Boesen; Morten Blomhøj; Institutionen för matematiska vetenskaper Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Creative mathematical reasoning; Descriptive statistics; Differential item functioning; Figurative context; Imitative reasoning; Mathematical Reasoning Requirements; Mathematics tasks; National tests; Physics tasks; Real-life context; T-test; Upper secondary school;

  Sammanfattning : This thesis is a compilation of four papers in which mathematical reasoning is examined in various contexts, in which mathematics is an integral part. It is known from previous studies that a focus on rote learning and procedural mathematical reasoning hamper students’ learning of mathematics. LÄS MER

 4. 4. Mathematical Reasoning in Physics Tests : Requirements, Relations, Dependence

  Författare :Helena Johansson; Mats Andersson; Jesper Boesen; Kerstin Pettersson; Institutionen för matematiska vetenskaper Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Mathematical reasoning; imitative reasoning; creative mathematical reasoning; physics tests; physics tasks; upper secondary school; Mantel-Haenszel procedure;

  Sammanfattning : By analysing and expanding upon mathematical reasoning requirements in physics tests, this licentiate thesis aims to contribute to the research studying how students’ knowledge in mathematics influence their learning of physics. A sample of physics tests from the Swedish National Test Bank in Physics was used as data, together with information of upper secondary students’ scores and grades on the tests. LÄS MER