Sökning: "Jens Staal"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jens Staal.

  1. 1. Genes and mechanisms in Arabidopsis innate immunity against Leptosphaeria maculans

    Författare :Jens Staal; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER