Sökning: "Jens Langhoff-Roos"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jens Langhoff-Roos.

 1. 1. Determinants of infant birth weight at term : a study of hereditary, nutritional and metabolic factors

  Författare :Jens Langhoff-Roos; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Caesarean Section : Short- and long-term maternal complications

  Författare :Susanne Hesselman; Maria Jonsson; Ulf Högberg; Eva-Britta Råssjö; Jens Langhoff-Roos; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adhesion; caesarean section; extremely preterm birth; gynaecologic surgery; organ injury; uterine rupture; trial of labour; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Caesarean section is a common major surgical procedure and long-term complications have not been fully investigated. By longitudinal population based register studies, based on National health registers and medical data records, maternal complications after caesarean delivery at subsequent labour (N=7 683), among extremely preterm births (N=406), and at remote gynaecologic surgery (N=25 354) were explored. LÄS MER