Sökning: "Jens Gardesten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jens Gardesten.

  1. 1. "Den nödvändiga grunden" underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar

    Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

    Författare :Jens Gardesten; Linnéuniversitetet.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gatekeeping; Teacher Competencies; Failure; Teaching Conditions; Teacher Education; Student Teaching; Practicum Supervision.; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The thesis builds on how contemporary policy documents express an interest in gatekeeping and in controlling teacher competence, for instance in the form of aptitude tests before teacher education or during practicum in teacher education. The thesis is hence characterised by a general interest in teacher competence and what in the governmental official report SOU 2008:109 is referred to as “the essential basis” in terms of teacher competence – a metaphor that serves as a key notion in the thesis. LÄS MER