Sökning: "Jenny Svender"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jenny Svender.

  1. 1. Så gör(s) idrottande flickor Iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

    Författare :Jenny Svender; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholms universitet.; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; Youth sport; gender; discourse; power; governmentality; Foucault; Butler; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The context of this thesis is a four-year sports initiative called the Handshake which was launched and funded by the Swedish government and specifically targets girls. The Special Sports Federations were assigned the task of distributing the money to the local sports clubs. The clubs could apply for funding in order to carry out local projects. LÄS MER