Sökning: "Jenny Öhman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Jenny Öhman.

 1. 1. Diabetic Vascular Complications & Inflammation - role of NFAT and TNFalpha

  Författare :Jenny Öhman; Kardiovaskulär forskning - immunitet och ateroskleros; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vascular; hyperglycemia; osteopontin; NFAT; diabetes; retinopathy; TNF; UTP;

  Sammanfattning : Vascular complications of diabetes account for the majority of morbidity and mortality among diabetic patients. Large clinical trials have identified hyperglycemia as a risk factor in the development of diabetic vascular complications. LÄS MER

 2. 2. Potentially Malignant Disorders and Oral cancer -A study on Immunosurveillance

  Författare :Jenny Öhman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oral lichen planus; Leukoplakia; Oral cancer; Immunosurveillance; Solid organ transplantation; T cells; Langerhans cells;

  Sammanfattning : ABSTRACT The cancer immunosurveillance hypothesis postulates that the immune system can recognize cancer cell precursors and destroy those cells before a clinical manifestation occurs. During the last decades several groups have presented evidence of the influence and role of immune activation in oral squamous cell carcinoma (OSCC) patients; however, much less is known about the role of immune activation in potentially malignant oral disorders (PMOD). LÄS MER

 3. 3. The Obvious & The Essential : Interpreting Software Development & Organizational Change

  Författare :Jenny Öhman Persson; Iordanis Kavathatzopoulos; Bengt Sandblad; Göran Collste; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human Computer Interaction; Usability; Work Environment; Organizational Change; Computer Ethics; Occupational Health; Software Development; Work Design; Organizational Culture; Information technology; Informationsteknologi; Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion; Computer Science with specialization in Human-Computer Interaction;

  Sammanfattning : Examining how our basic values affect development processes is the overall theme of this thesis. In practice, the question is investigated in relation to software development and organizational change and in research, in relation to science and its relationship to common sense, specifically within the area of Human Computer Interaction. LÄS MER

 4. 4. Hoppets lyrik : Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen – Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

  Författare :Jenny Björklund; Torsten Pettersson; Anna Williams; Annelie Bränström Öhman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Ella Hillbäck; Rut Hillarp; Ann Margret Dahlquist-Ljungberg; Maria Wine; Elsa Grave; Erik Lindegren; Karl Vennberg; 1940s; poetry; lyrical modernism; gender; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is twofold: to call attention to three Swedish women poets of the 1940s and to change the image of the Swedish modernist movement of the 1940s as an era of pessimism. During the 1940s lyrical modernism had a definitive breakthrough in Sweden. LÄS MER

 5. 5. På väg från ingenstans : kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning

  Författare :Jenny Samuelsson; Olle Persson; Annelie Bränström Öhman; Jack Andersen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnohistoriska samlingarna; feminism; kunskapsteori; svenska ämnesord; poststrukturalism; diskursanalys; sociologi; litteraturvetenskap; genusaspekter; feministisk teori; forskning; genusforskning; feministisk forskning; bibliotek; kunskapsorganisation; kunskapsorganisationssystem; klassifikationssystem; ämnesordssystem; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study deals with knowledge organization of feminist research, in bibliographic catalogues and in a Swedish context. The thesis develops a definition of feminist discourse which incorporates but is not limited to feminist research. LÄS MER