Sökning: "Jennie schaeffer spaces for innovation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jennie schaeffer spaces for innovation.

 1. 1. Spaces for innovation

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalen University

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Workspace design, as an enabling factor in innovation, is an emerging topic for innovation and design research. However, little research has been done on users’ experience on workspaces for innovation in a manufacturing industrial context. LÄS MER

 2. 2. Communication space Spatial design in manufacturing industry

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. LÄS MER