Sökning: "Jari Rönnback"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jari Rönnback.

  1. 1. A study of blue low surface-brightness galaxies : surface photometry and spectroscopy

    Författare :Jari Rönnback; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER