Sökning: "Jari Kuosmanen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jari Kuosmanen.

  1. 1. Finnkampen – En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige

    Författare :Jari Kuosmanen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :maskulinitet; etnicitet; invandring; sverigefinländare; finska män; homosocialet; marginalisering; intersektionalitet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER