Sökning: "Jan-Magnus Enelo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan-Magnus Enelo.

  1. 1. Klass, åsikt och partisympati : det svenska konsumtionsfältet för politiska åsikter

    Författare :Jan-Magnus Enelo; Stefan Svallfors; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; political opinions; class; cultural capital; economic capital; socioeconomic; socio-cultural; party preference; voting; field; social space; Bourdieu; correspondence analysis; Sociologi; Sociology;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to study political opinions and party voting in relation to class. The range of opinions studied consists of a socioeconomic dimension, dealing with issues of economic equality, and a socio-cultural dimension, dealing with questions of culture and morality. LÄS MER