Sökning: "Jan-Erik Gröjer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Jan-Erik Gröjer.

 1. 1. Social redovisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Studieförb. Näringsliv och samhälle (SNS)

  Författare :Jan-Erik Gröjer; Agneta Stark; [1978]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social accounting; Social redovisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. FemTioTusen skäl att omorganisera till TioHundra : en studie av styrsystemet i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen i Norrtälje med fokus på 9 M

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Kerstin Collman; Bino Catasús; Jan-Erik Gröjer; Anders Grönlund; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; styrning; ekonomistyrning; företagsorganisation; företagsformer; företagsledning; TioHundra; gemensam nämnd; effektivitet; samverkan; hälso- och sjukvård; NPM; verksamhetsstyrning; styrsystem; kontrollsystem; outcome; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver inledningsvis de identifierade problem som den  1 januari 2006 ledde till att en gemensam nämnd och ett därunder verkande vårdgivande aktiebolag bolag bildades i Norrtälje. Syftet med omorganiseringen var att genom samverkan mellan kommun och landsting på den övergripande politiska nivån samt genom samverkan på implementeringsnivå öka effektiviteten på sjukvårds- och omsorgsområdet för mer än 50 000 norrtäljebor. LÄS MER

 3. 3. Indicators in Action Development, Use and Consequences

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofi Ersson; Jan-Erik Gröjer; Cecilia Lindholm; Ulf Johanson; [2007]
  Nyckelord :Business studies; Performance measurements; non-financial; human resources; development; use; consequences; public sector; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The increased attention to performance measurements is evident in both private and public sector organizations and among both academics and practitioners. Although there is a strong belief in the possibilities of using measurements for managing organizations, both academics and practitioners have questioned measurements potential. LÄS MER

 4. 4. Valuation Relevance The use of Information and Choice of Method in Equity Valuation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Flöstrand; Jan Erik Gröjer; Bino Catasús; Per Nikolaj Bukh; [2006]
  Nyckelord :Business studies; valuation; non-financial; analysts; intellectual capital; disclosure; sell-side; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with exploring the equity market price discovery process, the translation and incorporation of new information into stock prices, by studying both what information is included in this process and which valuation methods are used to translate that information into a value.The overarching research question posed in this thesis is: How is equity valued? The overarching question is broad and has been divided into the following sub questions:What valuation methods do companies use when valuing takeover targets?What valuation methods do sell-side analysts use when valuing equity?What factors explain the variation in the use of valuation methods by sell-side analysts?To what extent do sell-side analysts utilize non-financial information in their reports?These questions are addressed in four separate essays. LÄS MER

 5. 5. On the Importance of Accounting Information for Stock Market Efficiency

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jiri Novak; Jan-Erik Gröjer; Mattias Hamberg; Mats Åkerblom; Colin Clubb; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; accounting; capital makets; efficiency; momentum; liquidity; accounting conservatism; transitory earnings; IFRS; goodwill; Sweden; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the discussion on the importance of accounting information for stock market efficiency. As any analysis of market efficiency depends on the use of adequate risk proxies, the thesis first investigates the ability of commonly used risk factors to explain the cross-sectional variation of Swedish stock returns. LÄS MER