Sökning: "Jan-Erik Gröjer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan-Erik Gröjer.

  1. 1. Social redovisning

    Detta är en avhandling från Stockholm : Studieförb. Näringsliv och samhälle (SNS)

    Författare :Jan-Erik Gröjer; Agneta Stark; Stockholms universitet.; [1978]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social accounting; Social redovisning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER