Sökning: "Jan Wibble"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Wibble.

  1. 1. Partierna inför väljarna : Svensk valpropaganda 1960-1966

    Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Magnus Isberg; Anders Wettergren; Jan Wibble; Björn Wittrock; Stockholms universitet.; [1974]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER