Sökning: "Jan Strid"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jan Strid.

 1. 1. On the chemistry and stability of ternary precipitates in microalloyed steels

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jan Strid; [1984]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Materials; Materialteknik;

  Sammanfattning : Light optical-, electron microscopy and Charpy-V-notch testing is used to characterize a number of different Ti-microalloyed steels, containing various alloying additions including high and low levels of nitrogen, and a Nb-steel is used as a comparison. The steels are studied in both the as-received and weld simulated conditions. LÄS MER

 2. 2. Nären, Njärven och Njurhulten : studier över en grupp svenska sjönamn och därmed samhöriga ord i nordiska språk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

  Författare :Jan Paul Strid; Stockholms universitet.; [1981]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER