Sökning: "Jan Jämte"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Jan Jämte.

 1. 1. Antirasismens många ansikten

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Jämte; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anti-racism; anti-fascism; racism; collective action; social movement; protest waves; framing; frame disputes; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge and understanding of the anti-racist movement in Sweden by describing its development from the early 1930s to the mid-2000s. It pays special attention to mapping and analyzing the ideas that have motivated anti-racist activities and their importance for mobilizing support and movement activity. LÄS MER

 2. 2. Antirasismens många ansikten

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Jämte; Torbjörn Bergman; Mats Lindberg; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anti-racism; anti-fascism; racism; collective action; social movement; protest waves; framing; frame disputes; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge and understanding of the anti-racist movement in Sweden by describing its development from the early 1930s to the mid-2000s. It pays special attention to mapping and analyzing the ideas that have motivated anti-racist activities and their importance for mobilizing support and movement activity. LÄS MER

 3. 3. Vissa drag i Badelundaåsens geohydrologi : (Sträckan Mälaren - Sätra brunn)

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Jan De Geer; Uppsala universitet.; [1965]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Undersökningen har genomförts som en hydrogeologisk, lokalregional inventering av Badelundaåsen och dess biåsar. Den speciellt inriktade kartering, som utfördes i skalan 1:20 000 omfattade själva åsen jämte dalens begränsning. LÄS MER

 4. 4. On a mathematical basis for constitutive drivers in soil plasticity

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Hans Mattsson; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna avhandling har varit att vidareutveckla en matematisk grund för konstitutiva drivenheter inom området plasticitetsteori för jord. Med en konstitutiv drivenhet avses här en datorrutin som innehåller ett antal utvalda konstitutiva modeller jämte integrationsmetoder och med vilken olika laboratorieförsök och fältförsök kan simuleras numeriskt och modellparametrar bestämmas genom optimering. LÄS MER