Sökning: "Jan Grannäs"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Grannäs.

  1. 1. Framtidens demokratiska medborgare : Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola

    Författare :Jan Grannäs; Carl Anders Säfström; Christina Gustafsson; Solveig Hägglund; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizenship education; curriculum theory; democracy; inclusion and exclusion; youth; spatiality; Curriculum Studies; Didaktik;

    Sammanfattning : This thesis attempts to deepen our understanding of the democratic assignment for Swedish schools. The school is a public space that all children and youth are a part of which gives it a prominent opportunity for fostering democratic citizens of the future. LÄS MER