Avancerad sökning

Hittade 2 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Advanced Monte Carlo Methods in Reactor Physics, Eigenvalue and Steady State Problems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jan Dufek; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Physics Nuclear physics; NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Development of New Monte Carlo Methods in Reactor Physics Criticality, Non-Linear Steady-State and Burnup Problems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Universitetsservice US AB

  Författare :Jan Dufek; KTH.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Monte Carlo; reactor physics; fission source; inactive cycles; convergence; burnup; steady-state; criticality; eigenvalue; NATURAL SCIENCES Physics Nuclear physics; NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik;

  Sammanfattning : The Monte Carlo method is, practically, the only approach capable of giving detail insight into complex neutron transport problems. In reactor physics, the method has been used mainly for determining the keff in criticality calculations. LÄS MER