Sökning: "Jan Boman"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Jan Boman.

 1. 1. Partial regularity of functions of several real variables

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Jan Boman; [1967]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Tomas Boman; Stephen Widén; Berth Danermark; Anders Kjellberg; Jan Tössebro; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type of disability; disabilities; employment; occupational attainment; discrimination; support and adaptation; excluding processes; inclusion;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore how the labour market situation appears to persons with different types of disabilities in Sweden. Study I (n=4 359) examined the importance of the person’s type of disability for the possibility of having a job. LÄS MER

 3. 3. Many-Sorted Implicative Conceptual Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jan Odelstad; Magnus Boman; Bengt Hansson; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : A theory of many-sorted implicative conceptual systems (abbreviated msic-systems) is presented. Examples of msic-systems include legal systems, normative systems, systems of rules and instructions, and systems expressing policies and various kinds of scientific theories. LÄS MER

 4. 4. Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Tomas Boman; Stephen Widén; Berth Danermark; Anders Kjellberg; Jan Tössebro; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type of disability; disabilities; employment; occupational attainment; discrimination; support and adaptation; excluding processes; inclusion;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore how the labour market situation appears to persons with different types of disabilities in Sweden. Study I (n=4 359) examined the importance of the person’s type of disability for the possibility of having a job. LÄS MER

 5. 5. Many-Sorted Implicative Conceptual Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Royal Institute of Technology

  Författare :Jan Odelstad; Magnus Boman; Bengt Hansson; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : A theory of many-sorted implicative conceptual systems (abbreviated msic-systems) is presented. Examples of msic-systems include legal systems, normative systems, systems of rules and instructions, and systems expressing policies and various kinds of scientific theories. LÄS MER