Sökning: "Jakob Staberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jakob Staberg.

 1. 1. Att skapa en ny man : C.J.L. Almqvist och MannaSamfund 1816-1824

  Författare :Jakob Staberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Almqvist; Carl Jonas Love; 1793-1866; MannaSamfund; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Diss., Stockholm : Univ., Inst. för litteraturvetenskap och idéhistoria. LÄS MER

 2. 2. Ett medialt museum : lärandets estetik i svensk television 1956-1969

  Författare :Petra Werner; Jakob Staberg; Anders Burman; Katarina Elam; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; aesthetics; aesthetic depicting; television; learning; intangible heritage; storytelling; play; attention; education; learning processes; documentary; oral tradition; visual tradition; hermeneutic; phenomenology; Estetik; bildning; gestaltning; television; lärande; immateriellt kulturarv; berättande; lek; uppmärksamhet; lärandeprocesser; dokumentär; muntlig tradition; visuell tradition; hermeneutik; fenomenologi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This thesis investigates the aesthetic interpretation of learning processes in television produced and broadcast in Sweden between 1956 and 1969. The thesis explores how these programmes are linked to concepts of Bildung by their aesthetics, by which the intangible cultural heritage is entrusted in the form of oral and visual traditions, storytelling and games/play, where learning is the common denominator. LÄS MER