Sökning: "Jakob Fredrik Below"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jakob Fredrik Below.

  1. 1. Disputatio physico-medica de natura, arte et remediis in morborum cura necessariis quam cum consensu amplissimæ facultatis medicæ Upsaliensis, ad academiam, quæ ibidem floret, præside Jacobo Frid. Below ... respondendo tueri conabitur Mathias Ribe Holmensis ad d: 20 Martii anno MDCXCV. In auditorio Gustaviano majore horis consvetis

    Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudit Henricus Keyser, s. r. m:tis & acad. typographus

    Författare :Jakob Fredrik Below; Uppsala universitet.; [1695]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER