Sökning: "Jafar Mahmoudi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Jafar Mahmoudi.

 1. 1. Modelling of solidification processing andcontinuous strip casting for copper-base alloys

  Författare :Jafar Mahmoudi; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Impact of Radon Ventilation on Indoor Air Quality and Building Energy saving

  Författare :Keramatollah Akbari; Jafar Mahmoudi; Öman Robert; Sylvia Waara; Jan Akander; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mechanical energy engineering; Mekanisk energiteknik; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : Industrial living is caused much people do live and work in closed and confined places; offices and residential buildings. This is why in this new world more fresh air which is generally provided by forced ventilation plays a vital role in living of human being. LÄS MER

 3. 3. cfd modelling and experimental study on the fluid flow and heat transfer in copper heat sink design

  Författare :Bijan Karimpourian; Jafar Mahmoudi; Mahram Mosfegh; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; copper heat sink cfd fluent modelling simulation; Chemical energy engineering; Kemisk energiteknik; Energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis is studying the heatsinks new designs for copper heatsinks which utilizes modelling and simulation by CFD, construction of prototypes and experimental works. Challenges and complications in manufacturing of copper heatsinks are expressed and finding the solutions to these hindrances involve in this work. LÄS MER

 4. 4. Process Control and Simulation of Ferromagnetic Strip in the Power Transformers and Electrical Machines Applications : Electric power systems

  Författare :Kourosh Mousavi Takami; Jafar Mahmoudi; Örjan Danielsson; Mihai Nicolescu; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strip; electrical machines; transformer; cold rolling mills; process; automation; control; Band; elektriska maskiner; transformatorer; kallvalsningsverk; processautomation; reglerteknik; Electric power engineering; Elkraftteknik; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : This thesis investigates optimization of the control of electrical and thermal equipment by using FEM and CFD modeling in combination with dynamic simulation models. The thesis focuses on the production of electrical strips and the control system with the aim of reducing losses and improving magnetic properties. LÄS MER

 5. 5. Temperature and heat losses simulation in core and winding of a power transformer

  Författare :Kourosh Mousavi Takami; Mahmoudi Jafar; Lennart Harnefors; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electric Power Transformer; Losses; Simulation; Temperature; Calculation; Electric power engineering; Elkraftteknik; elektronik; Electronics;

  Sammanfattning : Simulering av temperatur och värmeförluster i kärna och lindning för en högspänningstransformator “... Ett ljus som lyser dubbelt så starkt, varar hälften så länge …”, i analogi med ljuset så kan transformatorer köras med överlast inom vissa gränser, men med följden att livslängden blir kortare. LÄS MER