Sökning: "Jacob Hallencreutz"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Jacob Hallencreutz.

 1. 1. Models and meaning : on management models and systems of meaning when implementing change

  Författare :Jacob Hallencreutz; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : Change has become a vital business partner for many organizations. Survival of most organizations depends on their ability to implement adequate changes to support the organization. This thesis deals with questions about measurement systems, process based system models and organizational change with a specific focus on implementation challenges. LÄS MER

 2. 2. Under the skin of change : meanings, models and management

  Författare :Jacob Hallencreutz; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : For society at large, and organizations in particular, the magnitude, speed, impact, and unpredictability of change, are greater than ever before. But despite the need for unceasing transformation, there seems to be a general consensus between practitioners and scholars that few are successful when trying to lead organizational change. LÄS MER

 3. 3. Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap : en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet

  Författare :Eva Norrman Brandt; Sofia Kjellström; Ann-Christine Andersson; Jacob Hallencreutz; Pia Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :Transformativ förändring; Vuxenutveckling; Postkonventionellt ledarskap; Agilt ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion. Förändringstakten ökar i samhället och påverkar organisationer och dess medlemmar. Förändringstrycket orsakas av en rad faktorer som teknisk utveckling, förändrad lagstiftning, kunders/intressenters behov och krav och ökande konkurrens på en global arena. LÄS MER