Sökning: "Jacob Fredrik Neikter"

Visar resultat 1 - 5 av 154 avhandlingar innehållade orden Jacob Fredrik Neikter.

 1. 1. Dissertatio academica de situ Chersonesi Cimbricæ. Quam ... præside ... Jac. Fred. Neikter ... p. p. Fredericus Åkerblom ... Sudermannus. In audit. Gust. maj. die III Junii MDCCXCVII. horis p. m. solitis. P. A

  Författare :Jacob Fredrik Neikter; Fredrik Åkerblom; Jacob Fredrik Neikter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Cimbrer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio academica de situ Chersonesi Cimbricæ. Quam ... præside ... Jac. Fred. Neikter ... pro gradu .. Olaus Fredericus Wulf ... Sudermannus. In audit. Gust. maj. die III Junii MDCCXCVII. Horis a. m. solitis. P. I

  Författare :Jacob Fredrik Neikter; Olof Fredrik Wulf; Jacob Fredrik Neikter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Cimbrer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio academica De colonia svecorum in helvetiam egressa. Quam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter ... pro gradu p. p. Jacobus Ek, stipend. Stiegler. Ostro-Gothus. In audit. Gust. majori d. VIII jun. MDCCXCVII

  Författare :Jacob Fredrik Neikter; Jacob Ek; Jacob Fredrik Neikter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De indole et progressu cultus Europæi hodierni dissertatio, cujus partem primam cons. ampl. fac. phil. Upsal. præside ... Jac. Fr. Neikter ... defert Nicolaus Frieder. Biberg, stip. Stiegler. Angermannus. In audit. Gust. maj. d. 19 Dec. 1795. Horis ante meridiem consvetis., p. 1

  Författare :Jacob Fredrik Neikter; Nils Fredrik Biberg; Jacob Fredrik Neikter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De indole et progressu cultus Europæi hodierni dissertatio, cujus partem secundam cons. ampliss. fac. philos. Ups. præside ... Jac. Fr. Neikter ... pro gradu philosophico defert Nicolaus Frieder. Biberg, stip. Stiegler. Angermannus. In audit. Gust. maj. d. 31 Maji 1797. Horis ante meridiem consvetis., p. 2

  Författare :Jacob Fredrik Neikter; Nils Fredrik Biberg; Jacob Fredrik Neikter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER