Sökning: "Jacob Brynolf"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jacob Brynolf.

  1. 1. MHD equilibrium and stability of a z-pinch in an external magnetic field

    Författare :Jacob Brynolf; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER