Sökning: "Jack Lysholm"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Jack Lysholm.

 1. 1. Navigera i ständig förändring : facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg

  Författare :Elisabet Höög; Monica Nyström; Lars Weinehall; Jack Lysholm; Rolf Wahlström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Organisationsutveckling; organisationsförändring; förändringsarbete; utvecklingsarbete; facilitering; uppföljning;

  Sammanfattning : Bakgrund Vård och omsorg arbetar under höga krav på kvalitet och säkerhet i sin verksamhet. Många förbättringsområden är kända, och nya tillkommer hela tiden. Vårdens och omsorgens organisationer arbetar hårt för att möta de utmaningar, krav och möjligheter de ställs inför. LÄS MER

 2. 2. Factors in secondary prevention subsequent to distal radius fracture : Focus on physical function, co-morbidity, bone mineral density and health-related quality of life

  Författare :Helena Nordvall; Jack Lysholm; Gunnevi Sundelin; Margareta Möller; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; distal radius fracture; bone mineral density BMD ; functional tests; mortality; morbidity; the SF-36; fall diary; Physiotherapy; Sjukgymnastik fysioterapi;

  Sammanfattning : In Sweden approximately 25000 distal radius fractures occur annually, which is 37 % of all fractures related to osteoporosis. In this thesis, risk factors for osteoporosis, bone mineral density (BMD) and health-related quality of life (the SF-36) were compared in patients who suffered a distal radius fracture after low energy trauma with a control group matched on the basis of age, gender, and municipality of residence. LÄS MER

 3. 3. Injuries are not accidents! : an emergency-department population-based epidemiological study of injuries with special reference to trauma recidivism hip fractures and geriatric falls

  Författare :Fredrik Röding; Ulrica Bergström; Marie Lindkvist; Jack Lysholm; Per Morberg; Olle Svensson; Sari Ponzer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; injury; population; fractures; contusions; sprains; fall injuries; Orthopaedics; ortopedi;

  Sammanfattning : Injury is a major public health problem. In rich countries fall injures now kill more people than all other injury mechanisms together, because of global ageing and large-scale sustainable injury prevention programs for all other injury mechanisms but falls. LÄS MER