Sökning: "Jörgen Tholin 2006"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jörgen Tholin 2006.

 1. 1. Att kunna klara sig i ökänd natur : en studie av betyg och betygskriterier - historiska betingelser och implementering av ett nytt system

  Författare :Jörgen Tholin; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; betygssättning;

  Sammanfattning : In 1995 Sweden introduced a new curriculum for compulsory school (Lpo 94). A new grading system was also introduced, but criteria for assessment were given only for the final marks. For the term marks schools were supposed to set up their own criteria. LÄS MER

 2. 2. Att kunna klara sig i ökänd natur : en studie av betyg och betygskriterier : historiska betingelser och implementering av ett nytt system

  Författare :Jörgen Tholin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 1995 Sweden introduced a new curriculum for compulsory school (Lpo 94). A new grading system was also introduced, but criteria for assessment were given only for the final marks. For the term marks schools were supposed to set up their own criteria. LÄS MER