Sökning: "Jörgen Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Jörgen Gustafsson.

 1. 1. 2f-Wavelength Modulation-Diode Laser Absorption Spectroscopy of Rb

  Författare :Jörgen Gustafsson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atomic physics; Atomfysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Development of wavelength modulation diode laser absorption spectrometry in transversely heated graphite atomisers for sensitive trace element detection

  Författare :Jörgen Gustafsson; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :Physics; Fysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Eccentric correction in central visual field loss

  Författare :Jörgen Gustafsson; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Synskador och blindhet; Optik och seende;

  Sammanfattning : It is not often that one is instantaneously able to apply the results of basic research. This work is an example of such an exception. A widely held conviction has been that human peripheral vision could not be improved through optical correction. It w. LÄS MER

 4. 4. Electron spectroscopy and scanning tunnelling microscopy studies of PTCDA on well-ordered semiconductor surfaces

  Författare :Jörgen Gustafsson; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Excentrisk korrektion vid centrala scotom

  Författare :Jörgen Gustafsson; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Synskador och blindhet; Optik och seende;

  Sammanfattning : Det är sällan man får vara med om att nya grundforskningsresultat tillämpas i samma ögonblick som de kommer fram. Detta arbete är ett exempel på ett sådant undantag. Fram till nu har det funnits en övertygelse om att människans sidseende inte kan förb.. LÄS MER