Sökning: "Jörgen Eriksson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jörgen Eriksson.

 1. 1. A method to study air distribution control

  Detta är en avhandling från Institutionen för byggnader och installationer

  Författare :Jörgen B. Eriksson; KTH.; [1999]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pro-environmental travel behavior The importance of attitudinal factors, habits, and transport policy measures

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Psykologi

  Författare :Louise Eriksson; Jörgen Garvill; Annika Nordlund; Linda Steg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; value-belief-norm theory; car habit; policy specific beliefs; car use reduction; acceptability; behavioral adaptations; travel demand management measures; transport policy measures; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study determinants of a readiness for pro-environmental travel behavior in households. Four empirical studies were conducted examining reduction in car use (Study I), acceptability of transport policy measures (Study II and III), and behavioral adaptations in response to travel demand management (TDM) measures (Study IV). LÄS MER