Sökning: "Jón Hauksson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jón Hauksson.

  1. 1. Contributions to quantitative dynamic contrast-enhanced MRI

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

    Författare :Anders Garpebring; Mikael Karlsson; Ronnie Wirestam; Nils Östlund; Jón Hauksson; Steven Sourbron; [2011]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Dynamic contrast-enhanced MRI; quantitative imaging; parameter estimation; uncertainty estimation; arterial input function; radiofysik; radiation physics;

    Sammanfattning : Background: Dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) has the potential to produce images of physiological quantities such as blood flow, blood vessel volume fraction, and blood vessel permeability. Such information is highly valuable, e.g., in oncology. LÄS MER