Sökning: "Järnåldern-- Sverige"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Järnåldern-- Sverige.

 1. 1. Balances, weights and weighing in ancient and early medieval Sweden

  Författare :Erik Sperber; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Mått och vikt-- Sverige -- Bronsåldern; Mått och vikt-- Sverige -- Järnåldern; Mått och vikt-- Sverige -- Medeltiden; Vikter-- Sverige -- Bronsåldern; Vikter-- Sverige -- Järnåldern; Vikter-- Sverige -- Medeltiden; Vågar-- Sverige -- Järnåldern; Vågar-- Sverige -- Medeltiden; Vågar-- Sverige -- Bronsåldern;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Medeltida utskärsfiske : en studie av fornlämningar i kustmiljö

  Författare :Peter Norman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Tomtningar; Medeltiden; Järnåldern-- Sverige; Arkeologi-- Sverige -- Järnåldern; Arkeologi-- Sverige; Fiske-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Djurhållning och betesdrift : Djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder

  Författare :Maria Petersson; Bo Gräslund; Christopher Prescott; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Organised grazing; animal husbandry; byre; pastoral landscape; shepherds; livestock; stone fence systems; hearths; four-sided stone-settings; source value; animal bones; Iron Age; Arkeologi; Djurhållning; Boskapsskötsel; Sverige; Östergötland; Bronsåldern; Järnåldern;

  Sammanfattning : This thesis focuses on animal husbandry and organised grazing in western Östergötland during the Late Bronze Age and Early Iron Age. The primary aim is to investigate how animal husbandry was organised from a practical perspective. LÄS MER

 4. 4. Funeral pyres : Iron Age cremations in North Spånga

  Författare :Berit Sigvallius; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gravskick; Forntiden; Brandgravar; Sverige; Uppland; Järnåldern; Fornlämningar; Spånga;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mellan stengrund och stenhus : Gotlands vikingatida silverskatter som boplatsindikation

  Författare :Majvor Östergren; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Bosättningar; Järnåldern; Vikingatiden; arkeologi; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER