Sökning: "Jämlikhet och valfrihet: en studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jämlikhet och valfrihet: en studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt.

  1. 1. Jämlikhet och valfrihet : en studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

    Författare :Lars-Erik Hansen; Stockholms universitet.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History;

    Sammanfattning : The objectives of this dissertation are to study the beliefs about immigrant minorities and immigration policy expressed in Swedish public debate and politics and to study how Swedish immigration policy emerged and took on its distinctive shape, from the first immigration policy initiatives through the resolutions on immigration policy adopted by the Riksdag in 1975 and 1976.The dissertation shows, through studies of public debates, that equality gained unique status in Sweden. LÄS MER