Sökning: "Ivo Glynne Gut"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ivo Glynne Gut.

  1. 1. Selector Technology : For Multiplex DNA Analysis

    Författare :Fredrik Dahl; Mats Nilsson; Ulf Landegren; Ivo Glynne Gut; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genetic engineering; DNA technology; Genteknik; Genetic engineering including functional genomics; Genteknik inkl. funktionsgenomik;

    Sammanfattning : A majority of methods for identifying sequences in the human genome involve target sequence amplification through PCR. This work presents novel methods for amplifying circularized DNA and presents solutions for some major limitations of PCR. LÄS MER