Sökning: "Ivan Eriksson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ivan Eriksson.

  1. 1. Studies of high-frequency positive-pressure ventilation (HFPPV) : with special reference to bronchoscopy and laryngoscopy under general anaesthesia

    Författare :Ivan Eriksson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER