Sökning: "Itching nodules"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Itching nodules.

 1. 1. Adverse Reactions after Vaccination and Allergen-Specific Immunotherapy: Contact Allergy to Aluminium and Itching Nodules

  Detta är en avhandling från Eva Netterlid

  Författare :Eva Netterlid; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patch test; Itching nodules; Contact allergy; ASIT; Aluminium; Allergen-specific immunotherapy; Adverse event; Parental reports; vaccination;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Oönskade reaktioner efter vaccination och allergenspecifik immunoterapi - Kontaktallergi för aluminium och kliande knutor För att ett vaccinationsprogram ska fungera krävs kontinuerlig uppföljning av vaccinernas säkerhet vad gäller eventuella oönskade reaktioner. Under de senaste 10 till 15 åren har en ökad oro noterats bland allmänhet och profession beträffande oönskade vaccinationsreaktioner. LÄS MER

 2. 2. Aspects of pertussis, pertussis vaccination and adverse events associated with aluminum adsorbed vaccines

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Elisabet Bergfors; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pertussis; parapertussis; pertussis toxoid; vaccine; vaccination; vaccine trial; adjuvant; aluminium; adsorbed vaccines; adverse event; pruritic nodules; itching nodules; granuloma; sensitisation; hypersensitivity; contact allergy;

  Sammanfattning : The thesis originates in a clinical study of one of the new acellular pertussis vaccines performed in Göteborg in the 1990s. The monocomponent vaccine, pertussis toxoid adsorbed to aluminium hydroxide, had previously been shown to have an efficacy of 71%. LÄS MER