Sökning: "Israel Hammarin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Israel Hammarin.

 1. 1. Dissertatio theologica de hominibus in supremo die residuis eorundemque immutatione, quam ... sub præsidio Laurentii Molin ... publico examini modeste sistit m. Israel Hammarin in audit. Carol. maj. ad d. VII. Nov. 1708. horis ante meridiem solitis

  Författare :Lars Molin; Israel Hammarin; Lars Molin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio gradualis de principe, quam, consentiente ampliss: facult: philos: in reg: acad: Vpsal: sub præsidio ... Johannis Arndii Bellmanni ... publico examini modeste submittit sæ. ræ. mtis. alumnus Israel Hammarin, Rosl. ad d. 8. Junii anno M DCC III. horis ante merid. solitis

  Författare :Johan Arndt Bellman; Israel Hammarin; Johan Arndt Bellman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om utländske träd, buskar och blomsterväxter, som kunna tåla svenska klimatet. Första delen. Med exper. Facult. Med. samtycke under [...] C. P. Thunbergs inseende till allmän granskning framstäld af Johan Israel Hammarin af Uplands nation uti audit. botan. d. 10 [7] junii 1820

  Författare :Carl Peter Thunberg; Johan Israel Hammarin; Carl Peter Thunberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Trädgårdsskötsel; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio politica, de necessitate exsecutionis legum in republica, quam consient. ampliss. senatu Academ. in illustri Athenæo Upsaliensi, præside ... Johanne Ihre, ... candido bonorum examini modeste committit Johannes Israël Hammarin, Israëlis filius, Uplandus. In Audit. Carol. Major. ad diem 22 Junii, anni MDCCXLI. Horis ante meridiem solitis

  Författare :Johan Ihre; Johan Israel Hammarin; Johan Ihre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Auspicio DEI O. M. cum auctoritate ampliss. Senatus Philosophici in regia academia Upsaliensi sub præsidio ... Dn. Johannis Reftelii ... officia subditorum, dissertatione politica leviter adumbrata publicæ disquisitioni modesté submittit S:æ R:æ M:tis alumnus Israel Hammarin Erichson Rosl. In Audit. Gust. Maj. ad diem 5. Dec. An. 1700

  Författare :Johannes Reftelius; Israel Hammarin; Johannes Reftelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER