Sökning: "Israel Gustav Wänman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Israel Gustav Wänman.

  1. 1. Primae scientiæ educationis lineae, quarum particulam IV. venia ampl. ord. philos. Ups. præside mag. Dan. Boëthio ... exhibet Israel Gustavus Wänman, verb. div. minist. Fenno in audit. Gust. maj. d. I Apr. MDCCLXXXIX. H. a. m. s

    Författare :Daniel Boëthius; Israel Gustav Wänman; Daniel Boëthius; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER